Zajęcia pływackie

Zajęcia nauki, doskonalenia oraz rehabilitacji dzieci w wodzie.

Nauka odbywa się w kompleksie basenowym Termy Maltańskie (ul. Termalna 1, Poznań), organizowane są przy współpracy z Ośrodkiem Szklono Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu z Fundacją Ludzi Aktywnych Fizycznie.
Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności pływackich, oraz rehabilitacji dzieci poprzez kontakt z wodą, w różnym wieku. Zajęcia kierowane są w pierwszeństwie dla dzieci niedosłyszących oraz z afazją.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (czwartek) w godzinach od 17.00 – 18.00, z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych.
Opłata zgodna z ustaleniem zarządu fundacji „LAF” z dopiskiem Imię i Nazwisko dziecka (opłata miesięczna) – 70 zł
na konto Fundacji. Nr konta: 77 1020 4160 0000 2002 0191 5370

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie regulaminu zajęć (w załączniku)
Kontakt telefoniczny:
Konrad Jakubowski tel. 693 552 145

Regulamin zajęć.