Zajęcia pływackie

Zajęcia nauki, doskonalenia oraz rehabilitacji dzieci w wodzie.

Nauka odbywa się w kompleksie basenowym Termy Maltańskie (ul. Termalna 1, Poznań), organizowane są przy współpracy z Ośrodkiem Szklono Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu z Fundacją Ludzi Aktywnych Fizycznie.
Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności pływackich, oraz rehabilitacji dzieci poprzez kontakt z wodą, w różnym wieku.
Zajęcia kierowane są w pierwszeństwie dla dzieci niedosłyszących oraz z afazją.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (czwartek) w godzinach od 17.00 – 18.00, z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych.

Opłata zgodna z ustaleniem zarządu fundacji „LAF” z dopiskiem Imię i Nazwisko dziecka (opłata miesięczna) – 90 zł
na konto Fundacji.
Nr konta: 77 1020 4160 0000 2002 0191 5370

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie regulaminu zajęć (w załączniku)
Kontakt telefoniczny:
Konrad Jakubowski tel. 693 552 145
Załączniki:
Regulamin zajęć na basenie

Oświadczenie rodziców na zajęcia pływackie