V Rodzinny Bieg Przełajowy 2019.04.27

REGULAMIN

I. TERMIN I MIEJSCE:
27.04.2019 rok godzina 10.00 – PUSZCZA ZIELONKA, miejscowość GŁĘBOCZEK.

II. TRASA:
Bieg zostanie rozegrany drogami leśnymi, Start i meta w miejscowości Głęboczek.
Dystanse:
– Rodzinny Bieg Przełajowy: 3 km ( jedna pętla wokół jeziora ).
– Bieg Przełajowy: 10 km ( trzy pętle wokół jeziora ).
Trasa oznaczona. Punkt odżywczy na mecie (woda niegazowana, banany itp.).
Punkt medyczny na mecie.

III. UCZESTNICTWO:
– w Rodzinnym Biegu Przełajowym na dystansie 3 km uczestniczą zespoły (ilość zawodników w zespole od 2 do 5 osób – zawodnicy muszą być ze sobą spokrewnieni).
– w Biegu Przełajowym na dystansie 10 km dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia 27.04.2019 roku ukończą 18 lat.
Wszyscy zawodnicy, mają obowiązek złożyć podpis na oświadczeniu potwierdzający swą zdolności do biegu na własną odpowiedzialność.

IV. ZGŁOSZENIE:
Zgłoszenie do udziału w zawodach należy przesłać e-mailem do dnia 25.04.2019 r. (e-mail: kontakt.@fundacjalaf.pl).

V. KLASYFIKACJA:
– Rodzinny Bieg Przełajowy na dystansie 3 km – klasyfikacja zespołowa.
– Bieg Przełajowy na dystansie 10 km – klasyfikacja indywidualna w następujących kategoriach wiekowych:
a) mężczyźni:
– zawodnicy do 35 lat
– zawodnicy od 36 lat do 45 lat
– zawodnicy pow. 45 lat
b) kobiety:
– zawodniczki do 35 lat
– zawodniczki od 36 lat do 45 lat
– zawodniczki pow. 45 lat
Przynależność do poszczególnej kategorii wiekowej wylicza się na podstawie roku urodzenia.

VI. BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów czynne będzie w dniu 27.04.2019 roku od godz. 8.00, świetlica wiejska w miejscowości Głęboczek.

VII. OPŁATA STARTOWA:
GRATIS – dzieci oraz mieszkańcy m. Głęboczek.
20 zł – za udział w Rodzinnym Biegu Przełajowym na dystansie 3 km.
60 zł – za udział w Biegu Przełajowym na dystansie 10 km.
Opłata startowa może być dokonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych
na konto organizatora zawodów. W tytule przelewu bankowego należy wpisać nazwę zawodów oraz imię i nazwisko uczestnika zawodów.

VIII. NAGRODY:
– Rodzinny Bieg Przełajowy na dystansie 3 km: trzy pierwsze zespoły zostaną wyróżnione nagrodą rzeczową oraz dyplomem.
– Bieg Przełajowy na dystansie 10 km: trzech pierwszych zawodników z każdej kategorii wiekowej zostanie wyróżnionych nagrodą rzeczową, dyplomem.

IX. RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:
27.04.2019 (sobota)
od 8.00 Czynne biuro zawodów
10.30 Rodzinny Bieg Przełajowy na dystansie 3 km
11.30 Bieg Przełajowy na dystansie 10 km
13.00 Ogłoszenie wyników
od 11.30 do 14.30 Rodzinne spotkanie przy ognisku
15.00 Zakończenie zawodów.

 

Do pobrania zgłoszenie do biegów przełajowych.