Rodzinny bieg przełajowy [GŁĘBOCZEK]

I. ORGANIZATOR ZAWODÓW:

FUNDACJA LUDZI AKTYWNYCH FIZYCZNIE

UL. CYTRYNOWA 19

60 -180 SKÓRZEWO

Tel. 664 752 445; 693 552 145; 603 696 886

E-mail: kontakt@fundacjalaf.pl

 

II. TERMIN I MIEJSCE:

01.04.2017 rok godzina 10.00 – PUSZCZA ZIELONKA, miejscowość GŁĘBOCZEK.

 

CEL ZAWODÓW:

– wspieranie rozwoju aktywności fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych;

– działalność na rzecz promocji i popierania aktywnego stylu życia;

– działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu;

– prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i prosportowej wśród dzieci obecnych na zawodach sportowych

– wyłonienie zwycięscy w biegu przełajowym oraz marszu Nord Walking;

– inspirowanie dzieci i dorosłych do podnoszenia i utrzymywania wysokiej osobistej sprawności fizycznej.

 

III. TRASA:

Bieg zostanie rozegrany drogami leśnymi, Start i meta w miejscowości Głęboczek.

Dystanse:

Bieg przełajowy: 10 km.

Nordic Walking: 3 km.

Bieg dla najmłodszych: dystans dopasowany do wieku zgłoszonych zawodników.

Trasa oznaczona. Punkt odżywczy na mecie (woda niegazowana, herbata, owoce). Punkt medyczny na mecie oraz na trasie.

 

IV. UCZESTNICTWO:

Do startu w biegu przełajowym oraz w marszu Nordic Wolkining dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy do dnia 01.04.2017 roku ukończą 18 lat.

W biurze zawodów wszyscy zawodnicy, mają obowiązek własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem potwierdzić swą zdolności do biegu na własną odpowiedzialność oraz zgodę na udostepnienie wizerunku w przekazach telewizyjnych, internetowych i innych materiałach promocyjnych w formie drukowanej (prasa, plakaty, foldery).

Do startu w biegu dla najmłodszych zawodnicy muszą mieć zgodę na start swoich rodziców/opiekunów.

V. ZGŁOSZENIA:

Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Formularz należy przesłać e-mailem do dnia  01.04.2017 roku na adres: kontakt.@fundacjalaf.pl 

 

VI. KLASYFIKACJE:

BIEG PRZEŁAJOWY NA DYSTANSIE 10 KM.

Klasyfikacja indywidualna w następujących kategoriach wiekowych:

a)        mężczyźni:

– zawodnicy do 35 lat

– zawodnicy od 36 lat do 45 lat

– zawodnicy pow. 45 lat

b)        kobiety:

– zawodniczki do 35 lat

– zawodniczki od 36 lat do 45 lat

– zawodniczki pow. 45 lat

Przynależność do poszczególnej kategorii wiekowej wylicza się na podstawie roku urodzenia.

MARSZ NORDIC WALKING NA DYSTANSIE 3 KM.

Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn. Kategoria wiekowa OPEN.

BIEG DLA NAJMŁODSZYCH.

Klasyfikacja indywidualna dziewczynek i chłopców. Kategoria wiekowa OPEN.

 

VII. BIURO ZAWODÓW:

Biuro zawodów czynne będzie w dniu 01.04.2017 roku od godz. 8.00, świetlica wiejska w miejscowości Głęboczek.

 

VIII. OPŁATA STARTOWA:

60 zł – za udział w biegu przełajowym na dystansie 10km.

30 zł – za udział w marszu Nordic Walking na dystansie 3 km.

GRATIS – dzieci oraz mieszkańcy miejscowości Głęboczek.

Opłata startowa może być dokonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych na konto organizatora zawodów.

W tytule przelewu bankowego należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, którego opłata startowa dotyczy oraz DOPISEK „BIEG FUNDACJI LAF”

IX. NAGRODY:

1.      Bieg przełajowy na dystansie 10 km: trzech pierwszych zawodników z każdej kategorii wiekowej zostanie wyróżnionych nagrodą rzeczową, dyplomami.

2.      Marsz Nordic Walking na dystansie 3 km: trzech pierwszych zawodników (kobiet i mężczyzn) zostanie wyróżnionych: nagrodą rzeczową, dyplomami.

3.      Bieg dla najmłodszych: wszyscy zawodnicy zostaną wyróżnieni upominkami, dyplomami.

 

PONADTO WSZYSCY UCZESTNICY ZAWODÓW ZOSTANĄ UHONOROWANI PAMIĄTKOWYM MEDALEM

 

X. RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:

01.04.2017 (sobota)

od 8.00                      czynne biuro zawodów

10.00                         start do biegu przełajowego na dystansie 10 km

10.30                         start do marszu Nordic Walking na dystansie 3km

11.00                         start do biegu dla najmłodszych zawodników

12.30                         ogłoszenie wyników

od 11.00 do 13.30   rodzinne spotkanie przy ognisku

14.00                         zakończenie zawodów

 

 

zapisy

 

 

Aby wziąć udział w zajęciach należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i przesłać na adres: kontakt@fundacjalaf.pl