O Fundacji

Fundacja Ludzi Aktywnych Fizycznie to fundacja, która:

 • organizuje imprezy sportowe i różne formy aktywności fizycznej, w tym rekreacji i  rehabilitacji ruchowej dla ludzi w różnym okresie życia;
 • współpracuje z jednostkami oświatowymi w zakresie organizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz  zajęć sportowych;
 • zapobiega patologiom społecznym poprzez stwarzanie zainteresowań aktywnymi formami wypoczynku;
 • organizuje i prowadzi działalności edukacyjną, kulturalną i prosportową;
 • wspiera osoby szczególnie uzdolnione;
 • wspiera osoby promujące aktywny i prospołeczny styl życia;
 • prowadzi: warsztaty, szkolenia, kursy, obozy, półkolonie, rajdy, wycieczki, wykłady, konferencje, imprezy edukacyjne i sportowe, akcje społeczne, pokazy, projekcje filmowe, konkursy, rożnych form aktywności fizycznej dla dzieci, młodzieży i osób starszych;
 • wspiera działania na rzecz tolerancji i integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych;
 • współpracuje z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i mediami;
 • współpracuje z: nauczycielami, pedagogami, psychologami, animatorami, wolontariuszami oraz trenerami, instruktorami i sędziami z różnych dyscyplin sportowych;
 • prowadzi działalność wydawniczą z zakresu kultury fizycznej z różnych dyscyplin sportowych, poprzez wydawanie materiałów szkoleniowych, poradników i biuletynów informacyjnych.